Play

Søppelsortering - Høgskulen i Volda

I samarbeid med Høgskulen i Volda, har vi produsert en kort video som effektivt demonstrerer hva slags søppel som skal hives i hvilke beholdere. Hensikten er å vise filmen på en skjerm i lokalet til skolen, for å spre informasjon om hva som skal kastes hvor, når det kan være usikkerhet om dette for studenter. Prosjektet ble produsert i sommeren 2021.