Play

IPR (Wemake)

IPR (Institutt for psykologisk rådgivning) er en virksomhet som tilbyr alt fra individualterapi, parterapi, ekteskapsrådgivning, familieterapi, foreldreveiledning, kurs, veiledning for helsepersonell og sakkyndig arbeid. I samarbeid med Wemake i Oslo, produserte vi en animasjonsfilm som retter seg mot familieterapi. Den framstiller hvordan man kan håndtere barn som blir sinte og ikke vil høre etter. (2023)